صفحات

۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

سالگرد تسخیر زندان اوین توسط مردم

۲۰ بهمن

بیستم بهمن بود که مردم به جان آمده درهای قتلگاه اوین را گشودند و انقلابیون را از مسلخ افکار باستانی‌‌ رها کردند. مجموعه نفرت انگیزی که شاه در محل سابق خانهٔ سید ضیاءالدین طباطبایی، روزنامه نگار و نخست وزیر سابق ایران ساخته بود. ساختمانی که آرمان رهایی را به بند کشیده بود و اما دوباره به کشتارگار خونین همین مردم و انقلابیون تبدیل شد. 


انقلاب لحظهٔ برخاستن سوژهٔ رهایی بخش است، حرکتی که تنها تداوم آن ضامن پیروزیش است. تنها امید به فردا رویاهای دور را از افق های سوخته نزدیک می آورد، وقتی دردهای مشترک با حنجره‌های سرخ فریاد می‌کشند. امید اسم رمز رویاهاست، رویای روزی که سرودهای دوباره با هم شدن، این دیوارهای خون و جنون را درهم خواهد کوبید، از دستهای سگان زنجیری و بر سر تمامی اربابانشان.

*تصاویر: روزی که درهای اوین باز شد.


هیچ نظری موجود نیست: