صفحات

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

رسم آیینی قربانی کردن پسران در ارگ بم/ جسد‌هایی که جا مانده اند


تحقیقات سال‌های گذشته باستان شناسان از کشف ۶۸ جسد در دیوارهای ارگ بم خبر می‌‌دهد که که احتمالاً قربانی یک رسم آیینی ناشناخته در شهر بم هستند.

این اجساد که بعضا بصورت زنده به گور دفن شده اند، اکثرا بین ۱ تا ۵ ساله اند و شامل دوره زمانی‌ از گذشته تا حدود دویست سال پیش یا مربوط به بازه زمانی پس از مرمت حصار در اثر حمله افغان‌ها تا زمان ارگ در دوره قاجار هستند.

اخیرا جسد دو نوزاد دیگر در ارگ بم یافته شده مربوط به سال‌های پس از زلزله سال 1382، که احتمالاً هنگام کشف اجساد، شش ماه تا حداکثر دو سال بیشتر از زمان مرگ و تدفین آنان نگذشته است.

دکتر محمد مرتضایی گفته است که سال 1372 وقتی در ارگ مشغول مطالعات بوده خودش دیده است که نیروهای نگهبانی دم در خانم‌هایی را گرفته بودند که قصد تدفین بچه در ارگ را داشته‌اند.

اجساد قدیمی‌ تر کودکان در کفن‌های نقش دار دفن شده اند و می‌‌دانیم که بصورت شرعی کفن مسلمان نمی‌‌تواند منقوش باشد.

در طی‌ حفاری‌های گذشته پنج جمجمه انسان بالغ هم به صورت جداگانه پیدا شده که فقط جمجمه بوده و بدن ندارند و این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.


به گفته ی باستان شناسان در دو مورد، یکی از این کودکان با دستش خاک را چنگ زده و دیگری حتی کفنش را پاره کرده است.

امیرمحسن محمدی
هیچ نظری موجود نیست: