صفحات

۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

تحلیل و گزارش یک شاهد از اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ در ایران / امیرمحسن محمدی


تحلیل و گزارش یک شاهد از اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ در ایران.
امیرمحسن محمدی، فعال سوسیالیست، زندانی سابق سیاسی، روزنامه نگار آزاد و از اعضای برجسته‌ی دانشجویان آزدیخواه و برابری طلب، درباره‌ی تجربیاتش در سازماندهی و شرکت در بزرگ‌ترین قیام مردمی ایران در سال‌های اخیر، صحبت خواهد کرد.
از حضور همگان در این جلسه‌ی عمومی‌ استقبال خواهد شد.
چهارشنبه ۱ اگوست در تریدز هال ملبورن.
این برنامه توسط ایران سلیداریتی ملبورن و سوسیالیست آلترناتیو به طور مشترک برگزار می‌‌شود.
______________________________________________________________________

AN EYEWITNESS ACCOUNT OF THE 2009-10 POST - ELECTION UPRISING IN IRAN

Amir Mohsen Mohammadi, a socialist activist, former political prisoner, freelance journalist and a leading member of students for freedom and equality socialist coalition in iran will talk about his experience of organisin and participating in the biggest and most enduring popular uprising in iran since the uprisings of the early days of the islamic republic.
This is a public meeting and all are welcome
6:30 PM
  WEDNESDAY AGOUST 1
AT TRADES HALL Comer Lygon Victoria Sts carlton
Jointly hosted by iran solidarity Melbourne and Socialis Alternative www.sa.org.au

هیچ نظری موجود نیست: