صفحات

۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

مجازات مرگ در گلدکست و یا چرا من اعدامی نیستم؟


امیرمحسن محمدی: دیروز یکی‌ از سخت‌ترین روزهای کلاس در یک کشور چند فرهنگی‌ بود، "تیف" مجموعه‌ای از کالج‌های عمومی‌ است که در استرالیا مسئولیت آموزش به مردم را به عهده دارد و از سراسر جهان در آن تحصیل می‌‌کنند. در بدو ورودم به یک کلاس جدید بحث درباره‌ی کشتار بت‌من بود، همه معتقد بودند قاتل را باید اعدام کرد و درباره‌ی آن توجیه می‌‌آوردند، دو ایرانی‌ دیگری که در کلاس بودند از همه شاهکارتر، یکی‌ معتقد بود باید چند بار اعدام شود و دیگری به شوخی‌ گفت باید با شمشیر سرش را جدا کرد! تنها یک دختر شیلیای بود که با من موافق بود. از بین این کلکسیون ملت‌ها هرچه کمتر توسعه‌یافته بودند بیشتر به مجازات مرگ باور داشتند ... داستان این قتل عمد دولتی تمامی ندارد.
Gold Coast Institute of TAFE

هیچ نظری موجود نیست: