صفحات

۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

همجنسگرایی و مبانی تفاوت فرهنگی‌ به روایت ملا‌اسماعیل سبزواری!


متن گویاست، هیچ شرحی بر آن نمی‌‌توانم بنویسم جز آنکه به خاطره‌ی شاملوی بزرگ و دست اندرکاران کتاب کوچه درود بفرستم و متن را عیناً منتشر کنم:
*آزار اُبنه:
یکی‌ از وقت هائی که شیطان حضور به هم می‌‌رساند، وقتی‌ است که مرد می‌‌خواهد با زوجه‌اش نزدیکی‌ کند. اگر بسم الله نگفت شیطان هم با او دخول می‌‌کند، آن وقت آن نطفه هم از پدر است و هم از شیطان. وقتی‌ هم که این طفل به دنیا می‌‌آید شیطان باز حاضر است: انگشتش را می‌‌رساند به ماتحت آن طفل (فرمایش امام جعفر صادق است از پیش خود نمی‌‌گویم) می‌‌آید انگشتش را به مقعد آن طفل فرو می‌‌کند، آن وقت که بزرگ شد اثرش این است که مأبون می‌‌شود، اگر هم زن است فاحشه می‌‌شود هر شب یک جایی می‌‌رود.

[ملا اسماعیل سبزواری،کتاب انسان (جامعه النورین) چاپ گلبهار، صفحه ۲۴]

هیچ نظری موجود نیست: