صفحات

۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

روزی که رزا تابو را شکست

۱ دسامبر ۱۹۵۵

روز اول دسامبر بود که رزا پارکز از مادران جنبش مدنی سیاهپوستان، یک تابو را شکست، سال ۱۹۵۵. در سالهای تاریک نژادپرستی و اعمال تحقیر آمیز در ایالات متحد امریکا، سیاهپوستان حق نداشتند در قسمت جلوی اتوبوس بنشینند و باید پس از پرداخت بلیط از در عقب وارد و عقب اتوبوس می‌نشستند. آن‌ها باید اگر سفیدپوستی سوار اتوبوس می‌شد و صندلی خالی نبود جایشان را به او می‌دادند.

امروز پس از آنکه یک دانش آموز سیاهپوست در مونتگمری در آلاباما، صندلیش را به یک سفیدپوست نداد، رزا همین کار را تکرار کرد، سوار اتوبوسی شد که مسافر چندانی نداشت، او در قسمت جلوی اتوبوس در بخش سفیدپوستان نشست، بعد از مدتی که مسافران بیشتری سوار اتوبوس شدند، برای یک مرد سفیدپوست صندلی خالی وجود نداشت، به رغم اعتراض راننده او از جایش برنخواست و راننده بعد از متوقف کردن اتوبوس با پلیس تماس گرفت و پلیس او را جریمه و انگشت نگاری کرد.

انتشار این خبر در میان رسانه‌ها موجب شد سیاهپوستان مدت ۳۸۱ روز اتوبوس‌های شهر را تحریم کنند، درآمد اتوبوسرانی تا ۸۰ درصد کاهش یافت چرا که بیشترین مسافران اتوبوس‌ها سیاهپوست بودند. در نوامبر ۱۹۵۶ سرانجام یکی از دادگاه‌های فدرال امریکا به لغو جداسازی نژادی رای داد.


هیچ نظری موجود نیست: