صفحات

۱۳۹۳ شهریور ۷, جمعه

شبِ دشنه‌های بلند

۳۰ ژوئن تا ۲ ژوئیه ۱۹۳۴
فاشيسم ويراني تجمع انسان در غياب انسان است


امشب «شبِ دشنه‌های بلند» یا عملیات «هامینگ برد» است. از روز ۳۰ ژوئن تا ۲ ژوئیه ۱۹۳۴ عملیات پاکسازی نیروهای سر‌شناس مخالف و رقبای عمدتاً جناج چپ به دستور فاشیستهای نازی رقم می‌خورد. 

بر اساس لیست گشتاپو ۷۷ نفر و بر اساس آمار رسمی ٨٣ نفر در این شب توسط اس.اس به قتل رسیدند. در میان کشته شدگان افراد سر‌شناسی از جمله کورت فن شلایشر صدر اعظم سابق و ارنست روهم فرمانده اس.آ وجود داشتند، پیرهن قهوه‌ای‌ها در سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ نقش اصلی در به قدرت رساندن هیتلر داشتند. 

فاشیسم همواره به سوی یک دست شدن پیش می‌رود و سرانجام غیرخودی‌ها و میانه‌رو‌ها را کنار خواهد زد. 

تصویر: آدولف هیتلر در کنار اعضای اس.آ ، نورنبورگ، ۱۹۲۰.هیچ نظری موجود نیست: