صفحات

۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

جمهوری اسلامی اتحادیه خبرنگاری "ارزش محور" در افغانستان می‌‌سازدامیرمحسن محمدی: یکی‌ از اتفاق‌های که میان جامعه‌ی افغانستان واکنش‌های زیادی داشته اما مورد بی‌ توجهی‌ رسانه‌های ایرانی‌ قرار گرفته تشکیل یک اتحادیه فرمایشی خبرنگاران با هزینه‌ی جمهوری اسلامی در افغانستان است.

 تشکیل این اتحادیه‌ی ارزشی  برای خبرنگاران افغانستان از سوی یک نهاد سیاسی خارجی‌ که سابقه‌ی توطئه در افغانستان را دارد تهوع آور است. وقتی‌ روزنامه نگاران ایران در زندان هستند و شکنجه می‌‌شوند، شلاق می‌‌خورند و بعضا کشته می‌‌شوند، وقتی‌ هر گونه تشکل یابی‌ صنفی آزاد در ایران به شدت سرکوب می‌‌شود به خود حق می‌‌دهیم به این اقدامات مشکوک باشیم و آن را ادامه‌ی دخالت در امور داخلی‌ افغانستان و دسیسه چینی‌ بدانیم. جمهوری اسلامی دروغ می‌‌گوید.

ماجرا از این قرار بوده که در تاریخ ۱۳ مرداد سفارت جمهوری اسلامی در کابل ضیافت افطاری ترتیب داده و عده‌ی از خبرنگاران مذهبی‌ و همسو با ایران را دعوت می‌‌کند. در جریان این مراسم ناصر جهان‌شاهی‌ رایزن جمهوری اسلامی درخواست می‌‌کند تا روزنامه‌نگاران افغانستان یک اتحادیه "ارزش محور" تشکیل دهند و هزینه‌ی تشکیل این اتحادیه را جمهوری اسلامی به عهده می‌‌گیرد.

لازم به ذکر است که حدود یک هفته‌ی بعد از ۲۱ مرداد و در همین ماه رمضان تعداد ۱۴ زندانی سیاسی ایرانی‌ که تعدادی خبرنگار در میان آنها هستند در زندان اوین به وسیله‌ی شلاق مورد شکنجه و تعزیر قرار گرفتند.

این اقدام سفارت جمهوری اسلامی در کابل موجب واکنش‌های شدید روزنامه نگاران مستقل افغانستان شده و آنها با انتشار عکس‌های شرکت کنندگان این جلسه در فیس‌بوک خواستار برخورد با آنها شده‌اند.

خپلواک صافی رئیس انجمن ژورنالیست‌های آزاد افغانستان تشکیل اتحادیه از سوی یک نهاد سیاسی خارجی‌ که در مورد دخالت آن ذهنیت منفی‌ وجود دارد را بسیار نگران کننده دانسته است.

از سوی دیگر عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی‌ روزنامه نگاران افغانستان گفته است ژورنالیست‌هایی‌ که که به همکاری با سفارتخانه‌ی ایران بپردازند باید از صاف خبرنگاران خارج شوند، او گفته است اتحادیه ملی‌ ژورنالیست‌ها شدیدا علیه این گونه مداخلات خارجی‌ مقاومت کرده و مبارزه خواهد نمود.

گفتنی است که تا این لحظه رایزن فرهنگی‌ جمهوری اسلامی مسئولیت تشکیل و سید ذکریا راحل از ژورنالیست‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از تلویزیون آینه معاونت اتحادیه فوق را به عهده گرفته‌اند.

*عکس: عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه ملی‌ روزنامه نگاران افغانستان.

هیچ نظری موجود نیست: