صفحات

۱۳۹۱ مهر ۶, پنجشنبه

داستان‌نویسی تحت وب و سرفه‌های خشکی که آرام نمی‌-شوندنقدی است که سال ۸۸ بر رمان نفس تنگی در روزان منتشر کردم، نفس تنگی سومین رمان منتشر شده‌ی نویسنده‌ایست به نام فرهاد حیدری گوران. مهم‌تر از همه چیز اینکه این رمان ساختار چینشی دارد و لایه‌های مختلف روایت روی هم قرار گرفته‌اند. در بخش دوم آن اروند میریزد به وب و حروف سایبرنتیک می‌‌شوند اما نهایتن در بخش بعدی به گورستان مجازی می‌‌رسد.
این رمان یک پسا حجم است، ماری است که در خواب الکل خفته است. طرح این رمان در فضای مجازی اتفاق می‌‌افتاد، جایی که محور جانشینی زبان جایش را به "لینکینگ" می‌‌دهد.
نفس‌تنگی تمام تلاش خود را می‌‌کند تا به سوی ابر متن پیش رفته و بینامتنیت را بصورت بیناوبیت (اینتروب) ارائه کند. معماری پسامدرن آن به نوعی معماری پسامدرن است در واحد جمله و پاراگراف ... این رمان در واقع به پایان نمی‌‌رسد بلکه لینک می‌‌شود به تاریخ اسطوره.
جهت اطلاع بیشتر رمان نفس تنگی اثر فرهاد حیدری گوران را از کتاب فروشی‌های معتبر تهیه بفرمائید ... نفسش تنگ است خس خس می‌‌کند و تمام خلط‌های آشفته به مرگ ... نفسش تنگ است.

هیچ نظری موجود نیست: