صفحات

۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه

ریشه‌ی زبان ما در حومه‌ی پاریس!


امیرمحسن محمدی: مطلبی که سال ۱۳۸۵ در روزنامه شرق و در مورد یکی‌ از کتاب‌های ژیلبر لازار منتشر کرده بودم. لازار یکی‌ از اصلی‌‌ترین زبانشناس‌های فارسی‌ است که که پایان‌نامه‌ی دکترایش را در مورد شکل گیری زبان فارسی‌ نوشته و تحقیقات عظیمی‌ در زمینه‌ی زبان فارسی‌ ما قبل کلاسیک دارد. او بیش از چهل سال در دانشگاه سوربن و سایر دانشگاه‌های فرانسه زبانشناسی ما را تدریس کرده است.

ژیلبر لازار (گیلبرت لازارد) استاد راهنمای دکتر علی‌ شریعتی‌ و همسرش پوران شریعت رضوی بوده است و در یکی‌ از کتاب‌هایش غیر از این کتاب موجود (به نقل از مضمون) می‌‌گوید: علی شریعتی‌ بر خلاف پوران که به رساله خود در مورد گلستان سعدی شدیدا علاقه‌مند بود، هیچ علاقه‌ای به موضوع رساله خود نداشت.

سالها بعد تقی‌ به توقی خورد و عده‌ای از ایرانیان کوچ دسته جمعی‌ کردند به پاریس، اما آنها بجای یافتن او و ثبت و انتشار دوباره‌اش و یا جستجوی سوژه‌های ناب همچنان بصورت مخفی‌ و علنی از زاویه‌ها و برجستگی‌های خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی آویزان بودند و استاد را فراموش شد، چون اینها همه‌گی‌‌  اکثرا فعالین دانشجویی و سیاسی و حقوق بشر و مسلمانان و غیره‌ای بودند که چون راه دیگری نبود جورنالیست شدند ( به مدّ جیم)  ... و در ضمن صراحتاً بگویم حال تایپ کردن متن مطلب فوق را هم ندارم.

هیچ نظری موجود نیست: