صفحات

۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

سالگر کودتای باتیستا و آغاز حکومت وحشت در کوبا


امیرمحسن محمدی: شصت و یک سال از آن تاریخ می‌‌گذارد، صبح امروز ۱۰ مارس و در سال ۱۹۵۲ بود که ژنرال فولخنثیو باتیستا ثالدیوار به همراه چندین نظامی دیگر وارد بزرگ‌ترین پادگان نظامی کوبا شدند تا با حمایت‌های مالی‌ و نظامی ایالات متحده آمریکا قدرت را در دست بگیرند.

باتیستا پیش از آن نیز با تشکیل حزبی متمایل به آمریکا و در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۸ رئیس جمهور کوبا بود، او سه هفته پیش از انتخابات به دلیل اینکه از رقیبان انتخاباتی‌اش عقب افتاده بود اقدام به کودتا کرد.

در دورهٔ ۷ سال دیکتاتوری نظامی باتیستا در کوبا بسیاری از نیروهای منتقد بوسیله ارتش و سلاح‌های سبک و سنگین از جمله تانک و هواپیما کشته شدند و بسیاری دیگر نیز توسط پلیس مخفی‌ کوبا ترور یا اعدام شدند. ایالت متحده دستکم در دو مورد مستقیماً برای جلوگیری از سقوط حکومت دست نشانده‌اش اقدام به فرستادن ارتش و کشتن مخالفان و مردم کوبا کرده است.

تنها ۶۱ سال از آن تاریخ می‌‌گذارد، دیر نیست، او در تصویر بالای جسد یکی‌ از انقلابیون نشسته و می‌‌خندد، فراموش نمی‌‌کنیم.


در همین زمینه بخوانید:

امروز سالگرد کشتار خونین پارسلی در دومینیکن است

هیچ نظری موجود نیست: