صفحات

۱۳۹۱ آبان ۱۱, پنجشنبه

تبلیغات به شیوه اسرائیلی در فیسبوک
التماس می کنم مرا لایک کنید، ما تنها جزیره ثبات امریکا در خاورمیانه هستیم. حداقل در نیم قرن گذشته عامل اصلی جنگ ها و کشتارهای مختلف در خاورمیانه بوده ایم، حق داریم چون سه هزار سال پیش اجدادمان اینجا زیسته اند و اینکه نوادگانشان باقی مانده و فلسطینی شدند پس خائن هستند. کسی هم بیرون از ایران بنویسد که آقا جان این رقم هلوکاست با واقعیت جور در نمی آید بر اساس قانون جرم مرتکب شده و قابل پیگیری و زندان است، مثل همین حالای من. قطعن قوانینشان در کون خر اما به به درک که احمدی نژاد هولوکاست را انکار می کند، واقعیت را اگر کسی پیگیر باشد با چند کلیک می تواند پیدا کند، این فاجعه ای شدیدن واقعی است. یهودیان را نسل کشی کرده اند و بر اساس همان آمارِ قدرت های لیبرال و موزه امریکائی هولوکاست، دومین نسل کشی از اهالی شوروی بوده و حدود سه میلیون پانصدهزار نفر از سربازان این کشور و به روایتی حدود 20 میلیون نفر از مردم شوروی کشته شدند و هیچ خبری برای یقه دریدن نیست. یعنی جنگ جهانی دوم، همان که زور می زنند تا سوم شود. 


*عکس: تبلیغات صفحه فیسبوک وزارت امور خارجه اسرائبل که بعد از تلاش برخی رفقا برای بایکوت کردن آن با هزینه بسیار گزاف تبلیغان فیسبوکی در خانه همه ما آمد و غیر از این سو استفاده تبلیغانی ناشیانه از محسن نامجو و شاهین نجفی تا مدتی پیش تبلیغ می کردند که امیدِ خواننده هم هر روز اسرائیل به فارسی می خواند، آخرش هم نقطه و بدون همین علامت سئوال احمقانه، این کلام آخرینت برده میل زندگی را از سر من.

هیچ نظری موجود نیست: