صفحات

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

سالگرد کشتار دانشجویان ضدجنگ در دانشگاه کنت امریکا

در سراسر جهان تکثیر شدند

چهل و پنج سال پیش در جنین روزی برابر با ۴ می‌۱۹۷۰، گارد ملی اوهایو با حضور در دانشگاه کنت به روی تجمع دانشجویان علیه جنگ ویتنام آتش گشود. 

جنایت نظامیان که در مدت ۱۳ ثانیه اتفاق افتاد به کشته شدن ۴ دانشجو و زخمی شدن ۹ نفر دیگر منجر شد، حدود ۲ هزار دانشجو در این تجمع شرکت کرده بودند. 

مدتی پیش ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ادامه جنگ خفت بار ویتنام، فرمان حمله به کامبوج در جستجوی چریک‌های ویتنامی را صادر کرده بود و اکثریت جنگل‌های کامبوج در جستجوی چریک‌های سربلند ویتنامی، با بمب‌های آتشزا و ناپالم امریکایی در آتش سوختند. 

این اعتراض دانشجویی که از روز دوم ماه می‌آغاز شده بود، با وجود اینکه در درون محوطه آموزشی اتفاق افتاده بود، با حمله وحشیانه گار ملی ایالات متحده همراه شد تا سرانجام پس از گذشت ۴۸ ساعت امروز به خون بنشیند. 

پس از این واقعه تلخ حدود ۴ میلیون دانشجو در سراسر ایالات متحده اقدام به اعتصاب کرده، اکثر دانشگاه‌ها ی امریکا تعطیل شد و افکار عمومی در سراسر جهان علیه جنگ تحت تاثیر قرار گرفت. 

بلند شوید و روی پاهای استوارتان بایستید رفقا! شما در سراسر جهان تکثیر شدید.


هیچ نظری موجود نیست: